طرح کارت ویزیت فوق بصورت دورو و لایه باز طراحی شده و مناسب چاپ کارت ویزیت وکالت می باشد.