طرح کارت ویزیت شرکت حمل و نقل باربری با رنگ بندی و طراحی شکیل بصورت دورو طراحی شده است