طرح کارت ویزیت وکیل دادگستری با رنگ بندی آبی و سرمه ای بصورت دورو طراحی شده است.