طرح دورو کارت ویزیت پیشخوان دولت با رنگ بندی زرد و آبی و پشت و رو طراحی شده است.