طرح لایه باز کارت ویزیت انتخابات با رنگ بندی روشن و طراحی رسمی بصورت دورو طراحی شده و مناسب معرفی نامزد و شعار انتخاباتی می باشد.