طرح لایه با زبروشور انتخابات مجلس با رنگ بندی نارنجی و طراحی شکی و رسمی طراحی شده است.