طرح لایه باز بروشور انتخابات با رنگ بندی نارنجی و طراح شیک بصورت دورو و دو لت طراحی شده است.