طرح بنر روز آزادسازی خرمشهر با طراحی و رنگ بندی روشن بصورت لارج فرمت طراحی شده است.