طرح بنر روز قدس با رنگ بندی و طراحی زیبا بصورت لارج فرمت طراحی شده است