طرح لایه باز بنر لبنیات مناسب برای تابلو سردرب و فضای داخلی می باشد.طرح فوق با استفاده از شیپ ا و وکتور گاو طراحی شده و مناسب چاپ می باشد.

طرح لایه باز بنر لبنیات

طرح لایه باز فوق مطابق با استانداردهای چاپ طراحی شده و با توجه به اندازه مشخص شده قابلیت چاپ در جنس های بنر،فلکس،مش،استیکر و ونیل را دارد.

شما کاربران عزیز میتوانید از تصاویر و شیپ های موجود در بنر استفاده کرده و طرح کارت ویزیت لبنیاتی را برای خود طراحی و اختصاصی سازی نمایید.