طرح لایه باز مراسم احیای شی قدر با رنگ بندی آبی و طلایی و با استفاده از کتیبه و تایبپوگرافی و المان های شب قدر طراحی شده است.