طرح بنر لپتاپ و کامپیوتر فروشی با رنگ بندی قرمز و مشکی ، زمینه نقره ای رنگ ، عکس کامپیوتر و کیس و مانیتور استفاده شده است.