تراکت لوازم کادوئی با طراحی زیبا ، رنگ بندی قرمز و مشکی و انواع لوازم کادوئی زیبا و جعبه هدیه طراحی شده است.