طرح لایه باز کارت تبلیغاتی فروشگاه روغن و تعویض روغن موتور خودرو بصورت دورو و با رنگ بندی جذاب و با استفاده از عکس های با کیفیت و مرتبط طراحی شده است.