طرح کارت ویزیت فروشگاه شال و روسری با رنگ بندی بنفش بصورت دورو طراحی شده است.