طرح کارت ویزیت شرکت حمل و نقل با رنگ بندی قرمز و مشکی طراحی شده است.