طرح کارت ویزیت نقره فروشی با رنگ بندی و طراحی شیک بصورت دورو طراحی شده است.