طرح زیبای کارت ویزیت فروشگاه موبایل با رنگ بندی آبی بصورت دورو طراحی شده است.