طرح کارت ویزیت اتوسوریس و تعمیرگاه خودرو با رنگ بندی قرمز و مشکی بصورت پشت و رو طراحی شده است.