کارت ویزیت لوازم کشاورزی با رنگ بندی و طراحی زیبا بصورت پشت و رو طراحی شده و از گیاهان و کود کشاورزی در طراحی این طرح استفاده شده است.