طرح کارت ویزیت پارکت فروشی با رنگ بندی کرمی و قهوه ای روشن بصورت درو طراحی شده و از طرح چوب و پارکت استفاده شده است.