طرح تراکت تبلیغاتی کارواش با رنگ بندی آبی و با استفاده از خودرو لوکس سواری و المان های گرافیکی طراحی شده است.