عکس با کیفیت مبل سلطنتی سه نفری با پارچه گلبهی رنگ