طرح بنر استند کاندیدای انتخابات مجلس با رنگ بندی سبز و نقره ای طراحی شده است.