طرح تابلو مغازه ظروف یکبار مصرف با رنگ بندی صورتی و آبی و زمینه سفید طراحی و از انواع ظروف یکبار مصرف با چینش زیبا استفاده شده است.