طرح ببنر تعمیرگاه ماشین با رنگ بندی سرمه ای و نارنجی و عکس زیبای اتومبیل شاسی طراحی شده است.