طرح بنر قالیشویی با رنگ بندی آبی و با استفاده از طرح آب و عکس فرش طراحی شده و مناسب چاپ بنر و فلکس می باشد.