طرح بنر لبنیات محلی با رنگ بندی سبز روشن و طراحی زیبا بصورت لارج فرمت طراحی شده و از محصولا لبنی و شیر استفاده شده است.