طرح بنر اطلاعیه مراسم شب قدر با رنگ بندی قهوه ای و طراحی شکیل بصورت لارج فرمت و با استفاده از تایپوگرافی و المان های مرتبط رمضان طراحی شده است.