نمونه بنر پرده فروشی با رنگ بندی آبی و قهوه ای بصورت لایه باز کار شده و از عکس پرده آبی رنگ استفاده شده است.