طرح تراکت لوازم کادوئی با رنگ بندی قرمز بصورت لایه باز طراحی شده و از عکس انواع لوازم کادوئی استفاده شده است.