طرح تراکت لوستر فروشی با رنگ بندی طلایی و با استفاداهاز انواع لوستر و لامپ تزئینی طراحی شده است.