طرح لایه باز سرنسخه دندانپزشکی با رنگ بندی آبی و اندازه A5 طراحی و از کودک و دندانپزشک در طراحی استفاده شده است.