نمونه طرح آگهی ترحیم بصورت لایه باز و طرح افقی در برنامه فتوشاپ طراحی شده و مناسب چاپ آگهی و اعلامیه ترحیم افست و دیجیتال می باشد.

نمونه طرح آگهی ترحیم

طرح آگهی ترحیم در زمینه رنگ قهوه ای رنگ طراحی شده و از کادر تذهیب مناسب و وکتور های اسلیمی و متن مناسب در طراحی آن استفاده شده است.

طرح اعلامیه ترحیم با رعایت استاندارد های لازم چاپ افست طراحی شده است، رنگ بندی طبق اطلس رنگ افست تنظیم شده و خطوط برش چاپ و کیفیت چاپ رعایت شده است.