طرح بنر تابلو سردرب کارواش با رنگ بندی آبی و روشن وبا استفاده از طرح آب و شستشوی ماشین طراحی شده است.