طرح لوح تقدیر خانواده شهدا بصورت لایه باز طراحی شده است.