نمونه طرح کارت ویزیت آموزشگاه زبان با رنگ بندی زرد و آبی طراحی شده و از کتاب های آموزشی زبان انگلیسی و پرچم کشور های خارجی استفاده شده است.