طرح کارت ویزیت آموزشگاه زبان با رنگ بندی بنفش و زرد با طراحی جذاب و فانتزی بصورت پشت و رو طراحی و از تبلت و پرچم کشور ها استفاده شده است.