طرح کارت ویزیت وکیل دادگستری با طراحی رسمی و شکیل و رنگ بندی مشکی و قهوه ای بصورت پشت و رو طراحی شده است.