طرح کارت ویزیت انتخابات با رنگ بندی فیروزه ای و نقره ای با طرح و رنگ بندی رسمی بصورت دورو و لایه باز طراحی شده است.