طرح کارت ویزیت فروش دستگاه کارتخوان با رنگ بندی آبی بصورت پشت و رو و لایه باز طراحی شده و از دستگاه کارتخوان استفاده شده است.