طرح کارت ویزیت دفتر پیشخوان با رنگ بندی زرد و آبی و طراحی پشت و رو در برنامه فتوشاپ طراحی گردیده است.