طرح کارت ویزیت فوق متخحصص قلب و عروق با رنگ بندی و طراحی زیبا بصورت دورو کار شده و در طراحی آن از گوش پزشکی و قلب استفاده شده است.