طرح کارت دعوتنامه یادواره شهدا با رنگ بندی قهوه ای و طراحی شکیل با استفاده از المان های مدافعان حرم طراحی شده است.