طرح کارت ویزیت فروشگاه موبایل با رنگ بندی آبی و شیپ ههای رنگی بصورت دورو طراحی شده است.