طرح کارت ویزیت آرایشگاه زنانه بصورت پشت و رو و با رنگ بندی قرمز طراحی گردیده است.