کارت ویزیت آموزشگاه زبان دورو با رنگ بندی قرمز و آبی طراحی و از کتاب آموزشی زبان و کره زمین استفاده شده است.