طرح کارت ویزیت دفتر پیشخوان دولت با رنگ بندی زرد و آبی و زمینه خاکستری رنگ با شیپ بندی منحنی بصورت دورو طراحی شده است.