طرح دورو کارت ویزیت اسپرت ماشین با رنگ بندی آبی و با استفاده از لوازم اسپرت خودرو، ضبط صوت و رینگ خودرو و بند طراحی شده است.