طرح کارت ویزیت دکوراسیون داخلی با رنگ بندی قهوه ای و خاکستری و دکوراسیون داخلی خانه استفاده شده است.